1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心獲得104年度本院數位文化中心計畫甄選補助

本專題中心范毅軍執行長主持之【地理資訊數位典藏與空間人文學發展計畫】,向本院數位文化中心提出研究計畫申請,經審查通過獲得經費補助。

計畫時程:2015年1月1日~2015年12月31日