1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

「中國宗教與社會空間研究」工作坊訊息

日期: 2014年12月3日 (三)
時間: 9:00 ~ 17:50
地點: 國立政治大學行政大樓7樓第1會議室(臺北市文山區指南路二段64號)
主辦單位:

  • 美國密執根大學中國信息研究中心
  • 美國普度大學中國宗教與社會研究中心
  • 美國普度大學凱優曼校區全球研究中心
  • 國立政治大學華人宗教研究中心
  • 國立政治大學宗教研究所

報名表:<<請參閱>>
議    程:<<請參閱>>