1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心研究人員參加「2014年公衛聯合年會」,並發表論文

本專題中心詹大千助研究員於2014年10月25~26日,參加由台灣公共衛生學會主辦之「2014年公衛聯合年會」,進行學術交流,並於會中發表論文。

地點:國立成功大學成杏校區(台南市東區小東路)
會議網站:http://www.publichealth.org.tw

發表題目:運用網路平台-點日記探討 健康行為與個人社會網絡的關係
作者:詹大千,黃景祥, 顏佐榕, 傅仰止