1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

演講訊息-GIScience專題演講

講者:黃樹仁教授 (國立台北大學社會學系副教授)
時間: 102年5月10 日(五) PM 14:00 - 16:00
地點:本院人文社會科學研究中心第二會議室B
題目:沒有唐山媽?拓墾時期臺灣原漢通婚之研究
主持人:范毅軍研究員(人社中心GIS研究專題中心執行長)
主辦單位:中央研究院人文社會科學研究中心地理資訊科學研究專題中心
宣傳海報:<<請參閱>>
演講文稿:<<請下載>>