1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

「2012年中國地理學會年會暨學術研討會」徵稿啟事

大會主題:環境、災害與人文關懷
會議時間:2012年4月21~22日
會議地點:中國文化大學校本部
徵稿主題:土地利用、社會與人文關懷、環境教育與地理教育、環境識覺與環境變遷
摘要截止日期:2012年1月31日
主辦單位:中國地理學會、私立中國文化大學地理學系
詳細資訊:<<請參閱>>