1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

中國大陸GIS軟體技術發展演講

國立台灣大學地理環境資源學系邀請中國大陸SuperMap GIS軟體公司董事長及副總裁來台參訪,並發表演講,相關訊息如下:

講題一:GIS軟件技術發展與展望
                演講者:王爾琪副總裁/總架構師
                演講海報:<<請參閱>>

講題二:大陸GIS 平台軟件創新與產業化
                演講者:鍾耳順 董事長                
                演講海報:<<請參閱>>               

時間:2010年11月2日(二) 14:00-15:00
地點:台灣大學地理系 二樓會議室
主辦單位:台灣大學地理環境資源學系