1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

第十二屆數位典藏與數位人文國際研討會議程正式出爐

議程:http://dadh2021.ncue.edu.tw/pages/program.html

時間:2021年12月10~12日
地點:採用視訊方式進行

主辦單位: 臺灣數位人文學會、國立彰化師範大學文學院
合辦暨贊助單位:國立臺灣歷史博物館、中央研究院人社中心GIS專題中心、智紳數位文化公司