1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心洪瑩發博士後受邀至台灣海洋文化與民間信仰系列講座擔任講師

講者:洪瑩發 博士
題目:一起邁向偉大航道:臺灣王爺信仰與迎送代巡民俗

時間:2020年8月18日(二) 14:00~16:30
地點:高雄市立圖書館總館3樓階梯閣樓

主辦單位:國家海洋研究院

https://www.ksml.edu.tw/LibNews/Details.aspx?Parser=9%2C4%2C33%2C%2C%2C%2C8574