1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

歡迎台大生工系余化龍老師蒞臨演講

時間:20081125日(二) 下午14:00

演講題目: 中世紀黑死病及印度鼠疫之時空特性分析比較

講題:人文與科技研究整合-歷史地理資訊系統建立與應用

演講者:台大生工系 余化龍老師

地點:歷史語言研究所 704會議室
      

演講者個人資訊:專長為環境變數之時空分析與繪圖,

                        http://homepage.ntu.edu.tw/~hlyu/indexc.html (個人網頁)