1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心范毅軍執行長等人受邀前往南京參加HGIS學術沙龍

本專題中心范毅軍執行長、廖泫銘研究副技師及白璧玲博士後受邀至南京師範大學,參加第四屆歷史地理資訊系統(HGIS)學術沙龍,會中發表口報告並進行學術交流活動。

日期:2018年4月14~15日
地點:南京師範大學地理科學學院(仙林校區)

發表題目:
廖泫銘(2018) 歷史GIS網路基礎設施:以台灣百年歷史地圖為例
白璧玲(2018) 明代邊鎮防禦體系之歷史GIS建構

相關報導: