1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁參加「第十三屆地圖學術研討會」,並發表論文

本專題中心同仁於2013年10月5日,參加由中華民國地圖學會主辦之「第十三屆地圖學術研討會」,進行學術交流,並於會中發表論文。

地點:國立台灣大學地理環境資訊學系
會議網站:http://www.ccartoa.org.tw/news/130911/130911-1.html

發表題目:基於開放GIS標準及開源軟體建立線上地圖校正與整合服務平台
作者:廖泫銘、胡崇偉、彭逸帆、劉濠雄