1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

臺灣地區通用版電子地圖成果自即日起提供查詢瀏覽

內政部完成臺灣地區(含金門馬祖)通用版電子地圖測製,並開發「通用版電子地圖入口網站」,除提供計畫、測製內容、方法及現況等資料查詢外,並透過「通用版電子地圖成果查詢圖台」展現精美的通用版電子地圖,網站內容將持續更新並發布最新建置資訊,歡迎各界上網查閱瀏覽。
資料來源:內政部全球資訊網<<請參閱>>