1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

中央研究院人社中心與國立臺灣師範大學文學院簽訂學術合作備忘錄

為促進空間資訊技術應用於人文社會科學之跨學科綜合研究,以及基礎地理空間資料與技術的共享與交流,國立臺灣師範大學文學院與與中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心,2012年5月1日雙方簽訂學術合作備忘錄,促進珍貴學術資料共享以及學術研究合作,並將不定期進行GIS技術研討、教育訓練等推廣交流活動。