1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心與教育部地理學科中心合辦「100年度推動教師專業成長研習-電腦研習」活動

為提供高中地理教師專業知識,以提升專業知能,增進教學效益,由教育部地理學科中心主辦「100年度推動教師專業成長研習」第三場次電腦研習,將分別北、中、南部各舉行一場,研習內容包括:古地圖中的臺灣、畫地圖認識家園以及地理資訊數位典藏成果應用與系統操作,本專題中心廖泫銘研究助技師
擔任講師。活動時程:

  • 100.11.07(週一)國立中山大學附屬國光高級中學
  • 100.11.14(週一)國立臺中女子高級中學
  • 100.12.05(週一)新北市立三民高級中學

活動辦法:http://gis.tcgs.tc.edu.tw/research/advencement-4.asp