1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

3D建模與應用
標題過濾     顯示數 
No. 項目標題
1 3D技術網頁
2 RP快速成型機製作實體模型
3 RP快速原型技術於國家數位典藏成果之應用-以地理資訊為例
4 地形、建物3D模型相關建立技術與虛實交互應用
5 地形、建物3D模型相關建立技術與虛實交互應用(簡報)
6 地形、建物3D模型相關建立技術與虛實交互應用(全文)
7 Google SketchUp建立3D建築模型與應用