1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

研習營
標題過濾     顯示數 
No. 項目標題 日期
131 「環境、疾病與地理:GIS與歷史研究」工作坊 週四, 12 六月 2008
132 屏東社區魅力踏查PPGIS志工培力工作坊 週五, 06 六月 2008
133 「人文地理資訊系統:一個新興研究領域的趨勢」研習營 週二, 25 十二月 2007
134 「走進時光隧道-GIS(地理資訊系統)在中學台灣歷史教學上的運用」教師研習營 週日, 15 七月 2007
135 中央研究院生物多樣性研究中心GIS研習營 週日, 02 七月 2006
 
<< 最先 < 前一個 1 2 3 4 5 6 7 下一個 > 最後 >>
第 7 頁, 共 7 頁