1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

中央大學副校長來訪

時間:2008319日 上午09:30

地點:人文社會聯合圖書館

 內容:中央大學副校長蔣偉寧博士及中央大學太空遙測中心主任劉說安博士、陳繼藩博士參訪本專題中心,由范執行長接待,介紹及展示中心業務與成果,並參訪GIS中心地理資訊典藏室,瞭解GIS中心輿圖與航照典藏應用現況,進行交流。