1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

計算中心GPS資訊推廣課程

時間:2008528日 9:00-12:00、13:30-14:30(共六小時)

地點:計算中心行政大樓(行政大樓四樓4011室)

 內容:

  • GPS基本原理及相關應用
  • GPS接收儀(Garmin eTrex Vista C)實際操作(3人1組共用1台GPS)
  • 應用硬體或軟體將GPS結合數位相機,產生具有地理坐標資訊的照片檔
  • 將GPS及照片資料於GIS及Google Earth等軟體上進行展示
    詳情<<請參見>>
  •