1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

「防災示警APP應用大賽」開始報名

國家災害防救科技中心為推廣災害示警公開資料平台,舉辦「防災示警APP應用大賽」,本活動將於2014年2月24日受理報名,報名對象區分為大專組與社會組,各組冠軍獎金為6萬元,亞軍、季軍與佳作也分別有3萬、1萬與5仟元,總獎金總計23萬元,對推廣防災資訊應用有創意並具備APP設計能力者,符合報名資格皆可報名參加。

活動詳情與報名資訊請參考<<活動網站>>