1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

「2014 智慧城市展--智慧城市空間治理與生活」論壇

2014智慧城市展-智慧城市空間治理與生活論壇

活動時間:2014年2月21日(五) 9:00-17:00
活動地點:南港展覽館401會議室
指導單位:行政院科技會報、國家發展委員會(國發會)、經濟部、NCC
主辦單位:台北市電腦公會
論壇主辦:台灣地理資訊中心
其他詳情:<<請參見>>