1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

屏東社區魅力踏查PPGIS志工培力工作坊

時間:2008607日 至621日(分三階段)

地點:屏東

 內容:活動名稱:千里步道-屏東社區魅力踏查PPGIS志工培力工作坊,凡對社區、人文生態環境、單車旅遊與千里步道有興趣之民眾,皆可參加。詳情<<請參見>>