1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

國立臺北大學社會學系師生至人社中心參訪

國立臺北大學社會學系師生一行22人於201392513:30~16:30至人社中心進行教學參訪活動,拜訪調查研究專題中心及地理資訊科學研究專題中心,參觀電訪室、地理資訊典藏室及中研院數位文化中心,並針對人社中心學術資料庫成果及資訊應用技術等議題行意見交流。

地點:人文社會科學研究中心第二會議室
A