1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁赴大陸參加研討會並發表論文

本專題中心白璧玲博士於2013年8月16~18日,前往北京參加第四屆中國古籍數字化國際學術研討會暨第六屆文學與資訊技術國際研討會,會中發表論文並進行學術交流。

許盤清、范毅軍、廖泫銘、白璧玲、陳婷(2013) GIS技術輔助製作紀要地圖集的技術路線,發表於「第四屆中國古籍數字化國際學術研討會」

羅鳳珠、鄭錦全、范毅軍、白璧玲、廖泫銘、邱筱榆、林宜嫺(2013) 唐代詩人行吟地圖建構:李白、杜甫、韓愈,發表於「第六屆文學與資訊技術國際研討會