1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁受邀擔任「警訊管線地理資訊化圖資繪製」教育訓練講師

內政部警政署警察電訊所培訓同仁了解地理資訊系統(GIS)於管線圖資應用,學習QGIS軟體之操作及應用要領,以利推動警訊管線圖資繪製。本專題中心廖泫銘研究助技師、劉濠雄專案企劃師受邀擔任講師。

上課時間:2013年7月30~31日 09:00~17:00
上課地點:內政部警政署臺灣保安警察總隊3樓電腦教室
主辦單位:內政部警政署警察電訊所
課程表:<<請參見>>