1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

上海交通大學人文學院歷史系趙思淵博士蒞臨本專題中心進行學術交流

2013年7月10~20日上海交通大學人文學院歷史系趙思淵博士受邀前來本專題中心進行參訪交流, 雙方就明清江南史研究、歷史地圖數位典藏及WebGIS技術進行討論與學術交流。