1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

內政部統計處吳焄雯副處長率隊蒞臨本專題中心進行交流

內政部統計處持續推動「國土資訊系統統計區及社會經濟統計地理資訊應用系統建置計畫」及「社會經濟地理資訊倉儲及流通中心建置計畫」有顯著成果;吳焄雯副處長率隊一行6人於2013年7月3日10:00~12:00蒞臨本專題中心參訪,雙方針對統計地理資訊系統開發經驗及NGIS社經資料庫推動等議題進行交流。

地點:人文社會科學研究中心第202會議室