1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心范毅軍執行長轉至人社中心任職

自民國102年6月1日起范毅軍研究員由本院歷史語言研究所轉至人文社會科學研究中心任職,並續兼任地理資訊科學研究專題中心執行長。