1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心范毅軍執行長受邀至國土資訊系統推動小組工作會議進行專題報告

行政院經濟建設委員會主辦之「國土資訊系統推動小組第十八次工作會議」邀請中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心范毅軍執行長進行專題報告。

  • 專題報告題目:國土資訊加值應用方向及政策建議
  • 時間:民國102年4月23日(二)下午
  • 地點:行政院經濟建設委員會六樓會議室


相關報導:
國土資訊計畫 擬整合影像圖資