1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

國防大學理工學院環境資訊及工程學系師生至本專題中心參訪

國防大學理工學院環境資訊及工程學系師生一行15人於2013年3月29日14:00~17:00至本專題中心進行參訪活動,參觀地理資訊典藏室、地圖與航照數位化作業環境以及街景測量車,並針對本專題中心資料庫成果及GIS技術發展等議題行意見交流。

地點:人文社會科學研究中心第二會議室