1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

演講訊息-GIScience專題演講

題目:桃園埤塘歷史圖層和鳥類生態資料:地理資訊系統之調查與利用
講者:方偉達博士(國立臺灣師範大學環境教育研究所助理教授兼環境安全衛生中心主任)
時間:102年2月26 日(二) PM 1:30- 3:30
地點:本院人文社會科學研究中心第一會議室
主持人:范毅軍研究員(人社中心GIS專題中心執行長)