1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

演講訊息-本專題中心歷史人口研究計畫舉辦兩場專題演講

講題:

  • 第一場 《中國歷史人口學與新世界史》(上午10:00~中午12:00)
  • 第二場 《人口紅利消失後的中國》(下午13:30~下午15:30)

講者:王豐教授 (北京清華大學布魯金斯公共政策研究中心)
日期:2012年12月28日(五)
地點:中央研究院人文社會科學研究中心第二會議室
詳情:<<請參閱>>