1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

NGIS自然環境資料庫分組「經濟地理資訊圖資建置」成果發表會

NGIS自然環境資料庫分組「經濟地理資訊圖資建置」成果發表會

  • 日期:101年11月23日(五) 09:00 – 17:00
  • 地點:國立台灣大學 化學系積學館演講廳 (臺北市大安區羅斯福路4段1號)
  • 主辦單位:經濟部資訊中心
  • 協辦單位:中華電信數據通信分公司、國立台灣大學、國立成功大學
  • 執行單位:瑞竣科技股份有限公司
  • 詳情請<<參見>>