1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

神轎裝GPS 中研院記錄東港迎王祭遶境活動

三年一次為期八天的東港迎王祭是被列為國家無形文化資產的民俗慶典,本專題中心為記錄迎王活動遶境記錄,特別在迎王隊伍中挑選最具代表性的頂中街神轎安裝GPS全程記錄,所得的資料將提供研究東港乃至於整個台灣沿海地區王船信仰文化變遷研究之用。

相關新聞報導: