1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁參加「第三屆南瀛研究國際學術研討會」,並發表論文

本專題中心博士培育生洪瑩發先生於2012年10月20~21日,參加臺南市文化局舉辦之「第三屆南瀛研究國際學術研討會」,進行學術交流,並於會中發表論文。本次會議主題為變遷中的南瀛宗教。

發表題目:代天巡狩與五年千歲:台南與雲嘉的十二瘟王信仰與儀式芻論
作者:洪瑩發