1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁參加「101年度農業工程研討會」,並發表論文

本專題中心博士後研究張齡方博士於2012年10月12日,參加台灣農業工程學會所舉辦之「101年度農業工程研討會」,進行學術交流,並於會中發表論文。
地點:逢甲大學人言大樓B1啟垣廳(台中市西屯區文華路100號)

發表題目:農田水利會歷史圖資數位典藏與空間查詢系統之建置
作者:張齡方、廖泫銘、范毅軍