1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心與緯創軟體公司簽訂產學合作備忘錄

中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心與緯創軟體股份有限公司為共同合作推廣GeoPDF技術,擴大國內地理資訊系統應用效益,雙方簽訂產學合作備忘錄,以「防救災資訊傳遞」、「地理資訊數位典藏」與「行動化農田水利調查」為優先推廣之產業領域,進行相關GeoPDF產品功能測試、技術整合研發與推廣教育訓練等合作。

本專題中心建立中文化「GeoPDF技術與應用部落格」,來提供第一手的國內、外GeoPDF技術發展與應用成果訊息報導。