1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

演講訊息-『快速建構三維數位城市近似化建物模型方法與臺北市地理資訊資源整合推動暨應用』

講者:孫樹國 博士 (臺北市政府地理資訊推動案計畫主持人)
題目:快速建構三維數位城市近似化建物模型方法與臺北市地理資訊資源整合推動暨應用
時間:2012年11月13日(二) 14:00~16:00
地點:中研院人社中心後棟第一會議室
主持人:范毅軍研究員 (本院人社中心GIS研究專題中心執行長)
主辦單位:中央研究院人文社會科學研究中心地理資訊科學研究專題中心
演講海報:<<請參閱>>