1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

「2013數位典藏與數位學習國際會議」徵稿啟事

會議主題:回顧與展望
會議時間:2013年3月14(四)~16日(六)
會議地點:中央研究院人文社會科學館
摘要截止日期:2012年11月2日
主辦單位:數位典藏與學習之海外推展暨國際合作分項計畫
會議網站:<<請參閱>>
詳細內容:<<請參閱>>

徵稿主題:

  • 科技與規模化
  • 學習與研究的新模式
  • 永續發展與商業模式
  • 國際合作
  • 數位學習