1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本中心新聘詹大千博士擔任專任研究人員

經院本部核備,自2012年8月1日起人社中心新聘詹大千博士任助研究員,並加入地理資訊科學研究專題中心研究團隊,未來將從事公共衛生、時空分析等議題相關地理資訊科學研究。

詹大千博士畢業於國立臺灣大學公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所,詳細學術成果請參閱:《個人簡歷》。