1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

台灣百年歷史地圖

台灣百年歷史地圖是中研院人社中心地理資訊科學研究專題中心運用「地圖與遙測數位典藏計畫」所累積大量的台灣地圖資料,結合Google地圖介面,所建立一個全新的網站服務。透過該系統,使用者可以任意選取2~3個 圖層進行套疊,並各自設定不同的透明度,便能輕易地進行不同時期之間地圖套疊與比對作業,掌握臺灣百年來環境變遷基本資訊。

系統網站