1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁參加「2012台灣宗教學會年會」,並發表論文

本專題中心同仁洪瑩發先生於2012年5月18~19日,參加「2012台灣宗教學會年會」,進行學術交流,並於會中發表論文。地點:台北市徐州路台大社科院國際會議廳

發表題目:威顯南邦:馬來西亞勇全殿全安王醮與歷史初探
作者:洪瑩發