1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心廖泫銘研究助技師受邀至東南科技大學演講

本專題中心廖泫銘研究助技師受邀至東南科技大學通識中心「地圖欣賞與文創應用」課程進行專題演講 ,
演講時間:101年4月19日 13點20分至15點00分
演講地點:東南科技大學四維樓508教室
演講題目:「地圖數位成果與應用」