1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

2012年數位文化資產保存國際研討會

數位化時代來臨,文化資產保存也進入新世代,如何利用數位科技提升文化資產保存並受到產官學界重視,為一重要課題。
會議時間:2012年5月8日(二)~9日(三)
會議地點:臺中文化創意產業園區衡道堂 (臺中市南區復興路三段362號)
主辦單位:行政院文化建設委員會文化資產總管理處籌備處
承辦單位:中國科技大學
報名詳細資訊:http://icprc.blogspot.com/2012/03/2012_20.html