1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心范毅軍執行長、廖泫銘研究助技師受邀出席「成功大學閩南文化國際合作工作坊」

第三次成功大學閩南文化國際合作工作坊
會議時間:2012年3月20日(二) 15:10~17:00
會議地點:國立成功大學中文系系館一樓會議室
主持人:戴華 (成功大學人文社會科學中心主任)
                陳益源 (成功大學中國文學系教授兼人文社會科學中心副主任)
主辦單位:成功大學人文社會科學中心
詳細資訊:<<請參閱>>
相關報導:蓄集跨國合作研究能量 第三次成大閩南文化研究國際合作工作坊 20日在成大舉行 (中央社)