1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

中國大百科全書出版社編審王勤先生來訪

時間:2012 年2月6日
內容:中國大陸中國大百科全書出版社編審王勤先生,蒞臨本專題中心參訪,雙方針對數位出版、地理資訊系統加值應用與歷史地名權威檔等技術發展議題進行探討與意見交換。