1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心洪瑩發先生受邀於「王爺信仰講座」發表演說

馬來西亞馬六甲怡力勇全殿元宵節王船出遊,受到萬眾矚目,多名各國學者專家屆時將到場觀禮。本中心洪瑩發先生並受邀於2月4日所舉辦之「王爺信仰講座」發表演說。
時間:2012年2月4日 (六) 20:00
地點:馬來西亞馬六甲 怡力勇全殿
演講主題:台灣代巡狩儀式概況
相關報導: