1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

「第二代全國門牌地址定位服務」開放測試

本專題中心推出第二代全國門牌地址定位服務,該服務係利用內政部全國門牌地址定位介接服務,並結合Google Maps API所建立之網路版門牌地址定位服務,即日起開放測試。
網址:http://gissrv5.sinica.edu.tw/addressv2/

內政部資訊中心所提供的服務介面:《請參閱