1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

地理資訊科技與布農族群的返鄉之旅與歷史重建

本院電子報第346期刊載了由本專題中心林靖修博士後研究員與范毅軍執行長共同發表的文章─「地理資訊科技與布農族群的返鄉之旅與歷史重建」,內容提及本中心同仁隨同布農族族人共同前往郡大溪流域深處的祖居地,利用地理資訊技術協助族人記錄返鄉足跡、傳統知識、歷史記憶與遺跡的過程。
全文:<<請參閱>>