1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心范毅軍執行長受邀至100年度第一次藝術與圖像主題小組會議發表專題演講

會議名稱:100年度第一次藝術與圖像主題小組會議
演講主題:「人文地理資訊系統發展」與「地理資訊數位典藏成果」
會議地點:中央研究院歷史語言研究所 704會議室
會議時間:100年12月2日 (五) 13:50 ~ 16:30
主辦單位:數位典藏與數位學習國家型科技計畫-拓展臺灣數位典藏計畫
活動網頁:http://content.teldap.tw/index/?p=1287