1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心獲得本院101年度「利用數位典藏改善學術研究環境」計畫甄選補助

本專題中心范毅軍執行長主持之【文化資源地理資訊系統寺廟資料庫數位典藏計畫】,向本院101年度「利用數位典藏改善學術研究環境」計畫提出研究申請,經審查通過獲得經費補助。

計畫時程:2012年1月1日~2012年12月31日